Radca prawny Poznań

Europejski Nakaz Aresztowania nieuwzględniony

12 stycznia 2016 Kancelaria

Adwokat Michał Walczak i Radca Prawny Maciej Lipiński w sprawie klienta ściganego Europejskim Nakazem Aresztowania powołali się na art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Artykuł ten stanowi o prawie do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Zastosowanie art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka może prowadzić w wyjątkowym przypadkach, i tak było właśnie w tym przypadku, do zablokowania procedury przekazania osoby ściganej na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Rolą adwokata czy radcy prawnego jest w takiej sytuacji wykazanie, iż przekazanie osoby do kraju wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania narusza podstawowe prawa zapisane właśnie w art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Dzięki temu Sąd państwa wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania może odmówić wydania osoby ściganej do państwa wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania.