Radca prawny Poznań

Obsługa prawna kluczem do zapobiegania nieuczciwej konkurencji

15 lipca 2015 Kancelaria

Kancelaria prowadząc obsługę prawną na zlecenie Klienta już kolejny raz wprowadziła w przedsiębiorstwie politykę zapobiegania czynom nieuczciwej konkurencji.

Wprowadzone w przedsiębiorstwie regulacje w postaci stworzenia regulaminu pracy, umów o zakazie konkurencji oraz klauzul poufności w znacznej mierze redukują ryzyko podjęcia działalności konkurencyjnej oraz wykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przez pracowników, współpracowników czy kooperantów Klienta. Prawidłowe skonstruowanie polityki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa pozwala również na uniknięcie konieczności podpisywania z pracownikami umów o zakazie konkurencji po zakończeniu stosunku pracy, co chroni pracodawcę przed koniecznością wypłaty ewentualnego odszkodowania.