Radca prawny Poznań

Sukces Kancelarii w uchyleniu nakazu zapłaty i odzyskaniu pieniędzy

19 stycznia 2018 Kancelaria

Niedawno klient zwrócił się do nas z prośbą o pomoc albowiem pewnego dnia ku jego zdumieniu z konta zostało mu przez komornika ściągnięte kilkadziesiąt tysięcy złotych. Oczywiście klient nie miał żadnej wiedzy o toczącym się postępowaniu zarówno sądowym jak i komorniczym.

Po przeanalizowaniu akt sprawy egzekucyjnej udało się nam dotrzeć do sedna problemu. Po pierwsze roszczenie wobec klienta było już przedawnione, a po drugie cała korespondencja zarówno od wierzyciela, sądu jak i komornika była kierowana na nieaktualny adres naszego klienta. Po wykonaniu czynności w postaci wniosku o doręczenie nakazu zapłaty jak i następnie zaskarżenia tego nakazu – wierzyciel sam doszedł do przekonania, iż roszczenie jest mu nienależne i wycofał sprawę a całość ściągniętych pieniędzy została klientowi zwrócona wraz z należnymi kosztami postępowania.