Radca prawny Poznań

Wygrana Kancelarii w sprawie dyscyplinarnej nauczyciela

28 maja 2015 Kancelaria

Kancelaria reprezentowała klienta w sprawie dyscyplinarnej z tytułu naruszenia godności zawodu nauczyciela. Sprawa trwała niemalże trzy lata i dopiero wyrok Sądu Apelacyjnego potwierdził stanowisko Kancelarii w przedmiocie przedawnienia czynu podlegającego odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Zarówno Komisja Dyscyplinarna Nauczycieli przy Wojewodzie jak i – po wniesieniu odwołania przez Kancelarię – Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Przy Ministrze Edukacji Narodowej stały na niezmiennym stanowisku, iż czyn dyscyplinarny nauczyciela nie ulega przedawnieniu o ile postępowanie w sprawie tego czynu zostanie wszczęte w terminie 3 miesięcy od dnia uzyskania informacji i w terminie 3 lat od jego popełnienia. Oba organy doszły do takiego wniosku stosując wykładnię literalną przepisu art. 81 ust. 1 Karty Nauczyciela.

Od początku zdaniem Kancelarii wykładania literalna była nie do pogodzenia z zasadą przedawnienia czynów karalnych oraz z wykładnią systemową dokonaną w oparciu o przepisy dyscyplinarne innych grup zawodowych.

Wyrok Sądu Apelacyjnego stanowił powtórzenie od początku forsowanej przez Kancelarię linii obrony i wskazywał, iż  postępowanie dyscyplinarne nauczyciela w każdym przypadku ulega przedawnieniu po upływie 3 lat od popełnienia powyższego czynu.