Radca prawny Poznań

Wygrana w sprawie wcześniejszej emerytury

12 marca 2015 Kancelaria

Kancelaria wygrała przed Sądem Apelacyjnym sprawę klienta, któremu ZUS oraz Sąd I instancji odmówił prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach.


Zarówno ZUS jak i Sąd I instancji stały na stanowisku, iż z dobrodziejstwa wcześniejszej emerytury mogą korzystać wyłącznie osoby, które niemalże 100% swojego czasu pracy wykonują pracę w szczególnych warunkach. Tymczasem klient Kancelarii część czasu pracy spędzał również na innych czynnościach poza miejscem stanowiącym „szczególne warunki”. Argumentacja prawna Kancelarii opierająca się głównie na błędnej wykładni przepisu § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (Dz.U. z 1983 r. nr 8, poz. 43) – znalazła aprobatę w pozytywnym wyroku instancji odwoławczej.