Europejski nakaz aresztowania

Doradztwo w zakresie ENA

Osobom poszukiwanym i zatrzymanym do Europejskiego Nakazu Aresztowania proponujemy skuteczną pomoc i doradztwo w celu doprowadzenia do skutecznego odwołania Europejskiego Nakazu Aresztowania. Działania podjęte w odpowiednim czasie mogą pozwolić na uniknięcie procesu deportacyjnego w kraju, w którym przebywa poszukiwany.

E-Book: Europejski Nakaz Aresztowania