List gończy

List gończy

Szukasz w Internecie informacji czy jesteś poszukiwany listem gończym? Musisz wiedzieć, że takiej informacji nie znajdziesz w sieci. Policja publikuje w Internecie jedynie dane wybranych osób które uzna za konieczne np. bardzo niebezpiecznych. Nie ma żadnych internetowych dostępnych publicznie rejestrów wszystkich osób poszukiwanych listem gończym. Jeśli przebywasz poza granicami kraju lub też obawiasz się, że przyjeżdżając do Polski możesz zostać aresztowany, to możemy Tobie pomóc. Skorzystanie z naszej usługi jest pozbawione jakiegokolwiek ryzyka. Twoje miejsce zamieszkania nie zostanie nigdzie ujawnione a fakt, że korzystasz z usługi adwokata powoduje, że wszystkie informacje są objęte tajemnicą adwokacką.

Proponujemy profesjonalną usługę sprawdzenia czy jesteś poszukiwany listem gończym. Wystarczy, że udzielisz nam pełnomocnictwa do sprawdzenia takiej informacji i w ciągu kilku dni otrzymasz od nas w pełni wiarygodną informację o tym czy jesteś poszukiwany, czy wydano za tobą list gończy, czy wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu (areszt poszukiwawczy). Skontaktuj się z nami. Poznaj koszt i procedurę usługi.

 

List gończy to urzędowe ogłoszenie o poszukiwaniu danej osoby przez organy ścigania. Jest wydawany przez prokuratora. List gończy wydawany jest w stosunku do osób oskarżonych, podejrzanych, objętych nakazem tymczasowego aresztowania, a także skazanych, którzy ukrywają się przed organami ścigania. List gończy publikowany w prasie zwykle dotyczy osób, które dopuściły się poważnych przestępstw. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie by wydać list gończy w stosunku do osoby, która popełniła czyn o mniejszej szkodliwości społecznej. Zwykle jest on publikowany w gazetach i prasie internetowej. List gończy na celu upublicznienie wizerunku osoby poszukiwanej. Intencją litu gończego jest to by osoby, które posiadają informację o aktualnym miejscu przebywania poszukiwanego przekazały tę dane Policji. W liście gończym zamieszcza się portret poszukiwanego (zdjęcie lub portret pamięciowy), jego rysopis i dane personalne.

Jak anulować list gończy?

Nie można zaskarżyć postanowienia o poszukiwaniu listem gończym. Uchylenie listu gończego jest jednak możliwe i zależy od konkretnej sytuacji procesowej poszukiwanego. Przesłanek może być wiele, wszystko zależy o indywidualnych aspektów sprawy. Stąd też szukając sposobów na anulowanie listu gończego, warto skontaktować się z adwokatem, który pomoże dobrać odpowiednią strategię postępowania.

Przedawnienie karalności popełnionego przestępstwa, zmiana środka zapobiegawczego, to niektóre z sytuacji, które umożliwiają anulowanie listu gończego. Listy gończe często dotyczą spraw sprzed kilku a nawet kilkunastu lat  W praktyce osoby poszukiwane listem gończym dowiadują się o tym, że są poszukiwane, po wielu latach od jego wystawienia. Istnienie listu gończego może spowodować nieoczekiwane zatrzymanie np. na lotnisku, a także wdrożenie kolejnych środków poszukiwawczych, czyli np. europejskiego nakazu aresztowania. Szczególnie w przypadku czynów o niskim stopniu karalności warto podjąć działania zmierzające do zapobiegnięcia takim sytuacjom. List gończy często dotyczy bowiem osób, które nie mają wiedzy o wydanym wobec nich wyroku czy też ułożyły sobie życie „na nowo” poza granicami kraju. Warto zadbać o to by szczególnie w takich sytuacjach sprawa listu gończego została uprzednio doprowadzona do końca.

Jak się bronić?

Strategii obrony może być wiele. W tym aspekcie warto polegać na doświadczeniu obranego adwokata. Bez względu na okoliczności warto podjąć trzy wskazane poniżej kroki.

Krok 1. Sprawdzenie czy został wystawiony list gończy

Przede wszystkim należy sprawdzić czy wystawiony został wobec nas list gończy. Osoby przebywające za granicą mogą upoważnić do tej czynności wybranego adwokata.

Krok 2.Sprawdzenie czy został wystawiony europejski nakaz aresztowania

Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie czy wystawiony został europejski nakaz aresztowania, tzw. międzynarodowym listem gończym, który umożliwia aresztowanie w innym państwie przy współpracy z zagranicznymi organami ścigania.

Krok 3. Wszczęcie postępowania

W przypadku zatrzymania osoby poszukiwanej listem gończym zaleca się jak najszybsze wszczęcie postępowania o ewentualne uchylenie europejskiego nakazu aresztowania lub zmianie środka zapobiegawczego.

Czy list gończy obowiązuje za granicą?

List gończy wystawiony w danym kraju obowiązuje tylko na terytorium danego państwa. Niemniej, jeśli sąd w trakcie postępowania ustali, że poszukiwany przebywa na terytorium innego kraju, może zwrócić się do sądu okręgowego państwa z wnioskiem o wystawienie europejskiego nakaz aresztowania, który zobowiązuje zagraniczne organy ścigania do ujęcia i przekazania poszukiwanego.

Kiedy wygasa list gończy?

List gończy nie wygasa wraz z upływem terminu przedawnienia. Stąd postępowanie w sprawie „unieważnienia” litu gończego jest tak naprawdę postępowaniem w sprawie o popełnione przez poszukiwanego przestępstwo.

Terminy przedawnienia w Polsce to:
1) 30 lat – w odniesieniu do zbrodni zabójstwa,
2) 20 lat – w odniesieniu do innej zbrodni,
3) 15 lat – w odniesieniu do występków zagrożonych karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,
4) 10 lat – w odniesieniu do występków zagrożonych karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,
5) 5 lat – w odniesieniu do pozostałych występków.

List gończy a adwokat

Pomoc adwokata obejmować może zarówno sprawdzenie tego czy wobec danej osoby został wystawiony list gończy, jak i reprezentowanie oskarżonego przed sądem i organami ścigania.

Kim jestem?

Michał Walczak. Adwokat przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu.

Specjalista w zakresie krajowego i międzynarodowego postępowania karnego, w tym spraw związanych z krajowym i europejskim nakazem aresztowania. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. W przedmiocie krajowego prawa karnego do jego zainteresować należą także przestępstwa gospodarcze (white-collar crimes). Zapraszam do biura Kancelarii przy ulicy Działowej w Poznaniu lub 1 Maja w Koninie.

 

m.walczak@lipinskiwalczak.pl
+48 609 087 121

E-Book: Europejski Nakaz Aresztowania