Nieuczciwa konkurencja

Nieuczciwa konkurencja

Jedną z wiodących specjalizacji kancelarii są sprawy z zakresu nieuczciwej konkurencji. Doradzamy w  przypadkach podkradania pracowników, podbierania klientów oraz naruszeń tajemnicy przedsiębiorstwa. Podejmujemy działania prawne przeciwko nieuczciwemu pracownikowi kradnącemu know-how lub klientów. Wspieramy klientów w rozwiązywaniu wszystkich problemów prawnych, które mogą spowodować katastrofalne skutki dla firmy, a niejednokrotnie zaważyć o jej egzystencji. 

Przygotowujemy komplet dokumentacji opatrzony odpowiednimi klauzulami o charakterze prewencyjnym. Opracowujemy w tym zakresie kompleksowe umowy i polityki bezpieczeństwa w firmach. Wskazujemy krok po kroku kierunki działania w przypadku naruszenia zasad nieuczciwej konkurencji przez konkurentów. 

Doradzamy jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa (know-how) i jakie kroki podjąć w przypadku jej naruszenia.

Poza tym nasza kancelaria pomaga w rozwiązywaniu problemów powstałych w przypadku:

  • wprowadzającego w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa przez inny podmiot, 
  • fałszywego lub oszukańczego oznaczenia pochodzenia geograficznego, bądź wprowadzającego konsumenta w błąd oznaczenia towarów albo usług,
  • naśladownictwa produktów,
  • nakłaniania do rozwiązania lub niewykonania umowy,
  • pomawiania lub nieuczciwego zachwalania przedsiębiorcy,
  • utrudniania dostępu do rynku, na przykład poprzez stosowanie cen dumpingowych,
  • nieuczciwej lub zakazanej reklamy,
  • organizowania systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzania lub organizowania działalności w systemie konsorcyjnym.

Doświadczenie pokazuje, że niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z możliwości dochodzenia roszczeń wobec nieuczciwych konkurentów. Nasza wiedza w tym obszarze opiera się o wieloletnią praktykę, prowadzenie odrębnego bloga na ten temat oraz znajomość orzecznictwa sądów polskich, jak również Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

E-BOOK: NIEUCZCIWA KONKURENCJA