Prawo autorskie

Prawo autorskie

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, utrwalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Powodem, dla którego zajmujemy się ochroną praw autorskich, jest chęć zabezpieczenia interesów twórców oraz innych posiadaczy praw do utworów. Zasadą jest, że z utworu może korzystać lub rozporządzać tylko osoba uprawniona.

Zespół kancelarii zapewnia ochronę osób uprawnionych, poprzez m.in. przygotowanie odpowiednich umów o przeniesieniu autorskich praw majątkowych czy też umów licencyjnych.

W przypadku naruszenia praw autorskich, podejmujemy się zapewnienia należytej reprezentacji w sporze sądowym.

E-BOOK: NIEUCZCIWA KONKURENCJA