Spadki i podziały majątku

Spadki i podziały majątku

W zakresie prawa spadkowego zajmujemy się reprezentacją klientów w procedurze stwierdzenia nabycia spadku, a następnie działu spadku. 

Naszym celem jest, aby klient w jak największym stopniu otrzymał należne mu składniki majątkowe tak, aby wartość przyznanych składników odpowiadała jak najdokładniej udziałowi w spadku określonemu w stwierdzeniu nabycia spadku. 

Podział majątku to sensu stricto podział wspólności majątkowej, którego można dokonać poprzez zawarcie umowy lub w toku postępowania sądowego. Nasza kancelaria świadczy doradztwo w zakresie podziału majątku, a także oferuje reprezentację w postępowaniach sądowych. Nasze bogate doświadczenie w zakresie ugodowego i sądowego podziału majątku, pozwala nam świadczyć usługi z zachowaniem najwyższych standardów obsługi prawnej.

E-BOOK: EUROPEJSKI NAKAZ ARESZTOWANIA