Spory sądowe

Spory sądowe

Prowadzenie sporów sądowych obejmuje reprezentację w sprawach cywilnych, karnych oraz administracyjnych. Reprezentujemy również klientów w postępowaniach egzekucyjnych. Na każdym etapie sporu staramy się doprowadzić do zawarcia korzystnej dla klienta ugody. 

W trakcie kilkunastoletniej praktyki mieliśmy okazję reprezentować zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze – w postępowaniach o  zapłatę, odszkodowania, uznanie postanowień umowy za niedozwolone, ustalenia istnienia prawa lub stosunku prawnego, czy też w sprawach z zakresu prawa spółek. Prowadziliśmy również postępowania na tle ochrony własności intelektualnej oraz nieuczciwej konkurencji.

E-BOOK: NIEUCZCIWA KONKURENCJA