Zmiana miejsca wykonywania kary

Zmiana miejsca wykonywania kary

W przypadku wielu osób, co do których wydano w Polsce Europejski Nakaz Aresztowania do zapadłego w Polsce wyroku, a które na stałe przebywają za granicą, istnieje możliwość, aby orzeczoną karę odbywały w Państwie ich stałego pobytu.

Podobnie istnieje możliwość, aby wyrok orzeczony za granicą odbywać w Polsce.

W tym celu należy wszcząć procedurę tzw. przekazania lub przyjęcia kary do wykonania.

Reprezentujemy klientów zarówno na etapie przygotowania wniosku, jak i podczas posiedzeń sądowych w przedmiocie przekazania lub przyjęcia kary do wykonania.

E-Book: Europejski Nakaz Aresztowania