Radca prawny Poznań

Nieuczciwa konkurencja

Jeżeli spotykaliście się Państwo z:

to powyższe elementy można zwalczać w trybie obowiązującej już od ponad 20 lat w Polsce Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Doświadczenie pokazuje, iż niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z możliwości dochodzenia swoich roszczeń wobec nieuczciwych konkurentów. Wiedza Kancelarii w tym zakresie opiera się o wiele wygranych procesów oraz znajomość orzecznictwa sądów polskich jak i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji Unii Europejskiej.