Radca prawny Poznań

Sprawy cywilne

Reprezentujemy klienta w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, negocjujemy warunki ugody.

W każdym przypadku oceniamy zasadność wytoczenia powództwa przez klienta.

Sprawy cywilne traktujemy kompleksowo co oznacza, iż sporządzamy i negocjujemy umowy handlowe, opiniujemy i egzekwujemy.

Zespół Kancelarii posiada doświadczenie w procesach dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań jak również deliktowej odpowiedzialności odszkodowawczej.

Prowadzimy procesy przeciwko ubezpieczycielom, dochodzimy odszkodowań za szeroko rozumiane błędy medyczne. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw także przed Wojewódzkimi Komisjami d/s Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.