Radca prawny Poznań

Zamówienia publiczne

Kancelaria oferuje świadczenie usług prawnych w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na każdym jego etapie tj. od momentu przygotowania dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania aż do pomocy w prowadzeniu sporów. Nasza oferta skierowana jest zarówno do podmiotów zobowiązanych do stosowania polskiej ustawy Prawo zamówień publicznych przy dokonywaniu zamówień, a także do wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia na terenie Polski.

Nasze bogate, ponad 12-sto letnie doświadczenie teoretyczne i praktyczne w branży zamówień publicznych pozwala na profesjonalną i rzetelną pomoc wykonawcom, którzy muszą zmagać się z niejednokrotnie ogromnymi trudnościami w przebrnięciu przez specyfikację istotnych warunków zamówienia, aby złożyć w ich ocenie prawidłową ofertę.

Ponadto wiedza zdobyta przez zespół kancelarii po stronie zamawiającego, a przede wszystkim przy postępowaniach inwestycyjnych, dofinansowanych z projektów unijnych, gdzie wartości szacunkowe przekraczały kwoty stanowiące równowartość 5.000.000 euro, pozwala na rzetelną pomoc również tym jednostkom, które nie są pewne czy prawidłowo i bez uchybień rozpisały ważny dla siebie przetarg.

DLA WYKONAWCÓW

Uczestnikom postępowań przetargowych, jako wykonawcy świadczymy pomoc  w uzyskaniu zamówienia, zapewniając profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania przetargowego:

DLA ZAMAWIAJĄCYCH

Profesjonalne przygotowanie i prowadzenie postępowania przetargowego, pomoc prawna na każdym etapie procesu udzielania zamówienia: