Radca prawny Poznań

Małgorzata Bielecka Adwokat

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Specjalista w zakresie szeroko pojętego prawa karnego, obejmującego prawo karne materialne i procesowe, prawo karne skarbowe, z uwzględnieniem zagadnień z dziedziny przestępczości gospodarczej.

Doświadczony procesualista. Ukończyła aplikację prokuratorską i w latach 2009-2012 pełniła funkcję asesora prokuratorskiego w Prokuraturze Rejonowej Poznań Stare Miasto w Poznaniu .

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W kancelarii zajmuje się w szczególności sprawami o podłożu kryminalnym. Reprezentuje Klientów na wszystkich etapach postępowań karnych i postępowań w sprawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione, dotyczących w szczególności przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, a także przestępstw skarbowych.

 m.bielecka@lipinskiwalczak.pl +48 502 158 048