O kancelarii

Nasza Kancelaria jest dynamicznie rozwijającą się firmą prawniczą specjalizującą się przede wszystkim w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, nieuczciwej konkurencji oraz w zagadnieniach z dziedziny krajowego i międzynarodowego prawa karnego.

Naszą siłą jest otwartość na klienta. Cieszymy się, gdy z naszą pomocą udaje mu się osiągnąć sukces. Jesteśmy doceniani za indywidualne podejście do każdej zleconej sprawy.

Do zagadnień prawnych podchodzimy częstokroć nieszablonowo, szukając kreatywnych rozwiązań. W przypadku firm bierzemy pod uwagę możliwe scenariusze prawno-podatkowe, które przełożą się na wartość dodaną w biznesie. Proponujemy rozwiązania, które umożliwiają podmiotom wprowadzenie na rynek nowych usług i produktów.

Kosztorys każdej sprawy przedstawiamy klientowi na początku zlecenia, co pozwala uniknąć nieporozumień i wzmaga wzajemne więzi i zaufanie.

Maciej Lipiński

Wspólnik Zarządzający

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalista w zakresie prawa nieuczciwej konkurencji i prawa gospodarczego. Istotny element jego praktyki zawodowej zajmują także spory sądowe.

Autor branżowego bloga: www.nieuczciwakonkurencja.pl

Przez wiele lat był prawnikiem w największych i najbardziej renomowanych poznańskich kancelariach prawnych. Doświadczenie zdobywał także świadcząc usługi dla jednej z największych polskich spółek akcyjnych zajmującej się handlem wielkopowierzchniowym.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta na Wydziale Prawa na Universität Trier (Niemcy). Absolwent Podyplomowych Studiów Podatków i Skarbowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Stażysta w niemieckim sądzie rejonowym Landesgericht Trier, laureat konkursów prawniczych.

Pasjonat podróży oraz historii II Wojny Światowej.

Radca Prawny Maciej Lipiński biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Doświadczenie zdobywał w największych i najbardziej renomowanych poznańskich kancelariach prawnych.

Mieszkał, studiował i pracował w USA, Anglii, Australii i Portugalii. Stypendysta Millenium Bank.

Ukończył studia LL.M. z zakresu prawa konkurencji Unii Europejskiej na Universidade Catolica Portuguesa w Lizbonie. Wyróżniony przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu za znakomity wynik egzaminu adwokackiego.

Adwokat Michał Walczak pracuje w języku angielskim i niemieckim.

Kontakt:

m.walczak@lipinskiwalczak.pl

 

Michał Walczak

Wspólnik Zarządzający

Adwokat przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu.

Specjalista w zakresie krajowego i międzynarodowego postępowania karnego, w tym spraw związanych z Europejskim Nakazem Aresztowania. Autor branżowego bloga w tej tematyce.

Zajmuje się również sprawami z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawa autorskiego.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. W przedmiocie krajowego prawa karnego do jego zainteresować należą przede wszystkim przestępstwa gospodarcze (white-collar crimes).

Konrad Goździor

Doradca podatkowy

Specjalista w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej, podatków pośrednich i międzynarodowych.

Posiada również doświadczenie w podatkowych aspektach fuzji i przejęć oraz zarządzania ryzykiem podatkowym.

Dla naszych klientów wykonuje podatkowe due dilligance przedsiębiorstwa.

Doświadczenie zdobywał w KPMG Tax, Rödl&Partner oraz świadcząc usługi na rzecz krajowych i międzynarodowych korporacji, a także wykonując regularne zlecenia dla Komisji Europejskiej.

Prelegent wielu szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu podatków.

Absolwent Wydziału Prawa na UAM w Poznaniu. Stypendysta Universität Trier w Niemczech. Licencjonowany Doradca Podatkowy (nr wpisu 11133).

Konrad Goździor pracuje również w języku angielskim i niemieckim.

Doświadczenie zdobywała podczas pracy w renomowanej poznańskiej kancelarii adwokackiej oraz notarialnej.

Adwokat Agnieszka Wiese biegle włada językiem francuskim oraz angielskim.

Agnieszka Wiese

Adwokat

Adwokat przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu.

W kancelarii zajmuje się głównie sprawami dotyczącymi prawa rodzinnego, w tym sprawami dotyczącymi alimentów, uregulowania kontaktów z dzieckiem, rozwodami i i separacjami oraz kwestiami związanymi z podziałem majątku.

Adwokat Agnieszka Wiese kieruje w kancelarii także działem prawa spadkowego. Posiada również doświadczenie w zakresie mediacji.

Małgorzata Bielecka

Adwokat

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Specjalistka w zakresie szeroko pojętego prawa karnego, obejmującego prawo karne materialne i procesowe oraz prawo karne skarbowe, z uwzględnieniem zagadnień z dziedziny przestępczości gospodarczej.

Doświadczony procesualista. Ukończyła aplikację prokuratorską i w latach 2009-2012 pełniła funkcję asesora prokuratorskiego w Prokuraturze Rejonowej Poznań Stare Miasto w Poznaniu .

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W kancelarii zajmuje się w szczególności sprawami o podłożu kryminalnym. Reprezentuje Klientów na wszystkich etapach postępowań karnych i postępowań w sprawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione, dotyczących w szczególności przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, a także przestępstw skarbowych.

Zadania Pana Pawła Kozłowskiego rozpoczynają się tam, gdzie prawnicy nie posiadają już na tyle technicznej wiedzy, aby w skomplikowanych kwestiach informatycznych móc dokonać kompleksowej analizy.

Paweł Kozłowski

Specjalista ds. IT

W kancelarii zajmuje się doradztwem w zakresie technicznych aspektów ochrony praw autorskich do programów komputerowych oraz sieci teleinformatycznych.