Regulamin | Lipiński-Walczak

Regulamin

W naszej kancelarii obowiązują przejrzyste zasady działania, a mianowicie:

 • prowadzenie spraw z należytą starannością, w sposób rzeczowy i rzetelny,
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej (Kodeks Etyki Radcy Prawnego i Kodeksu Etyki Adwokackiej );
 • posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zawodu;

Zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej do wglądu:

 • radca prawny Maciej Lipiński;
 • adwokat Michał Walczak
 • przestrzeganie obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej;
 • bezpośredni kontakt radcy prawnego z klientem;
 • indywidualne podejście do każdej prowadzonej sprawy;
 • dopasowanie do potrzeb Klienta przy uwzględnieniu jego ekonomicznych interesów;
 • przekazywanie porad prawnych w sposób zrozumiały dla odbiorcy;
 • nieustanne podwyższanie kwalifikacji zawodowych;
 • śledzenie na bieżąco zmian w prawie.