Podbieranie klientów

Podbieranie klientów

Firmy tak mocno koncentrują się na zewnętrznych zagrożeniach, że niemal całkowicie pomijają zagrożenia wewnątrz-firmowe. Klientów podbierają nie tylko konkurenci, ale przede wszystkim obecni lub byli pracownicy. I w tym zakresie są oni największym zagrożeniem dla działalności firmy.

Znają oni zasady działania firmy, jej know-how i potrafią ją zdestabilizować. Szkoda dokonywana przez pracownika jest bardzo trudno wykrywalna (pracownik powoli odłamuje ciasto, nie je go garściami) i czasem o jej wystąpieniu przedsiębiorca dowiaduje się przez przypadek. Często właśnie od swoich klientów, którzy nie dali się „przejąć”.

Kancelaria służy pomocą w przypadku kradzieży klientów dokonanej zarówno przez nieuczciwego kontrahenta, jak i obecnego lub byłego pracownika.

E-BOOK: NIEUCZCIWA KONKURENCJA