Podbieranie pracowników

Podbieranie pracowników

Jednym z najczęściej spotykanych w naszej praktyce zawodowej czynów nieuczciwej konkurencji jest kradzież pracownika. Działanie takie jest z reguły niezwykle dotkliwe dla pracodawcy. Pracownik, w szczególności ten wyższego szczebla, zna doskonale know-how firmy pracodawcy i stanowi łakomy kąsek dla kontrahenta.

Często zdarza się, że przejmowani są w ten sposób nie tylko pracownicy wyższych szczebli, ale również tych niższych, aby po prostu sparaliżować działalność firmy. W takim przypadku przedsiębiorcy ciężko znaleźć zastępstwo w krótkim czasie.

Kancelaria doradza klientom, jakie kroki prawne podjąć, gdy ktoś kradnie lub próbuje „przejąć” pracownika.

Reprezentujemy Państwa przeciwko sprawcy w zakresie żądania zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia ich skutków oraz naprawienia szkody związanej z takim działaniem.

E-BOOK: NIEUCZCIWA KONKURENCJA