Prawo administracyjne i samorządowe

Prawo administracyjne i samorządowe

Zespół kancelarii pozyskuje dla klienta decyzje administracyjne, zezwolenia, koncesje oraz dokonuje wymaganych prawem zgłoszeń. W ramach współpracy reprezentujemy także klientów w trakcie wszelkich kontroli, przygotowujemy odwołania od niekorzystnych rozstrzygnięć organów oraz skargi do sądów administracyjnych. 

Nasi prawnicy, w trakcie wielu lat praktyki zawodowej obsługiwali m.in. Urząd Gminy Pniewy, Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie, Urząd Gminy Mosina , Urząd Gminy Rokietnica oraz Urząd Gminy Stare Miasto. 

  • Świadczymy usługi kompleksowego nadzoru prawnego nad wszelkimi dokumentami wydawanymi przez organy jednostek samorządowych. Opiniujemy pod względem formalnoprawnym projekty umów, uchwał i porozumień oraz uczestniczymy na sesjach rady.
  • Reprezentujemy podmioty  w sporach przed wszelkimi sądami administracyjnymi oraz przed organami administracji publicznej.

Wychodzimy również naprzeciw specjalnym potrzebom niektórych klientów, zapewniając świadczenie pomocy prawnej bezpośrednio w siedzibie klienta. Wiąże się to również z również z obecnością prawnika bądź prawników-rezydentów (obsługa prawna firm). 

E-BOOK: NIEUCZCIWA KONKURENCJA