Europejski nakaz aresztowania

Prawo karne

Świadczymy profesjonalne usługi w przedmiocie reprezentacji w postępowaniu karnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw w zakresie międzynarodowych postępowań karnych.

Jako prawnicy i przedsiębiorcy doskonale zdajemy sobie sprawę, że prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem ponoszenia odpowiedzialności na gruncie przepisów prawno-karnych. Z drugiej strony, często mają miejsce sytuacje, w których kontrahent przedsiębiorcy dopuszczają się działań noszących znamiona czynu zabronionego. Co istotne, w tym zakresie istnieje możliwość niskokosztowego dochodzenia swoich praw w postępowaniu karnym.

Z uwagi na powyższe, Kancelaria oferuje reprezentację zarówno po stronie obrony, jak i oskarżenia.

E-BOOK: EUROPEJSKI NAKAZ ARESZTOWANIA